top of page

Niasinamid ile ilgili bilimsel gerçekler…


Niasinamid (ayrıca nikotinamid olarak da bilinir) kozmetikte kullanılabilen iki temel forma sahiptir: niasinamid kendisi ve nikotinik asit. Bazı çalışmalar bu iki formun vücutta birbirine dönüştürülebileceğini öne sürerken, diğerleri cilt reseptörleri ile etkileşimlerden kaynaklanan farklı farmasötik etkileri olabileceğini önermektedir. Nikotinik asit daha etkin performan gösterse de, cilt kızarıklığına neden olabilir, bu nedenle niasinamid kozmetik kullanım için daha çekicidir.


Niasinamid, niasinamid adenozin dinükleotid (NAD) ve niasinamid adenozin dinükleotid fosfat (NADP) gibi temel koenzimlerin öncüsü olarak görev yapar, bu koenzimler birçok hücresel biyokimyasal reaksiyonda rol oynar. Bu nedenle, niasinamid kozmesötiklerde umut vadeden bir anti-aging içerik olarak kabul edilir.


Araştırmalar, niasinamidin antioksidan olarak işlev görebileceğini, cildin bariyer fonksiyonunu iyileştirebileceğini, hiperpigmentasyonu, ince çizgi ve kırışıklıkları, kızarıklığı ve lekeleri azaltabileceğini ve cilt sararmasını gidermeye yardımcı olabileceğini göstermektedir. Niasinamidin antioksidan kapasitesi iyi belgelenmiştir ve özellikle NADPH'yi artırarak cildin antioksidan seviyelerini yükseltebilir.


Cildin bariyer fonksiyonu ile ilgili olarak, niasinamidin seramid üretimini ve keratinosit diferansiyasyonunu uyarabileceği görünmektedir, bu da daha kalın bir stratum korneum (en dış cilt tabakası) ve geliştirilmiş nem tutma kapasitesine yol açar. Bu, daha güçlü bir cilt bariyeri sağlar.


Niasinamid ayrıca kızarıklığı ve lekeleri azaltmaya yardımcı olabilir, ancak tam mekanizma tam olarak anlaşılmamaktadır. Bu, cildin çevresel streslere maruz kaldığında tahrişi ve kızarıklığı azaltan geliştirilmiş cilt bariyer fonksiyonu ile ilgili olabilir.


Yaşlanan cildin sararması, glikasyon ve Maillard reaksiyonu gibi süreçlere bağlanır. Niasinamid, NADH ve NADPH seviyelerini artırarak bu oksidatif süreçleri engelleme potansiyeline sahiptir ve böylece cilt sararmasını önleyebilir.


Niasinamidin ince çizgi ve kırışıklıkların görünümünü azaltma yeteneği, kollajen ve protein üretimini uyarabilme kapasitesine bağlı olabilir. Yaşla birlikte kollajen sentezi azalır, bu da kırışıklıklara ve sarkmalara yol açar.

Niasinamid, aşırı dermal glikozaminoglikanların (GAG'lar) azaltılmasında da rol oynayabilir, bu da ince çizgi ve kırışıklıklara katkıda bulunabilir. Ancak GAG'lar ile cilt yaşlanması arasındaki ilişki karmaşıktır ve hala tartışma konusudur.


Hiperpigmentasyon konusunda, niasinamidin melanositlerden çevresindeki keratinositlere melanom transferini engelleyerek pigmentli lekeleri azaltabileceği düşünülmektedir, ancak özel mekanizma hala net değildir.

Niasinamidin bu faydalarını destekleyen birçok klinik çalışma bulunmaktadır. Örneğin, çalışmalar niasinamidin hiperpigmentasyonu hafifletebileceğini, epidermal yenilenmeyi artırarak cilt dokusunu iyileştirebileceğini ve cilt pürüzlülüğünü azaltabileceğini göstermiştir. Niasinamidin ince çizgi ve kırışıklıkları, hiperpigmente lekeleri, kızarıklığı, cilt sararmasını azaltabileceğini ve cilt elastikiyetini artırabileceği bulunmuştur.


Yukarıda belirtilen konular bağlamında Niasinamid ile ilgili yapılmış öne çıkan 3 çalışmayı aktarmak isterim;


1) Niasinamid'in cilt dokusunu iyileştirebileceği ve hafif bir eksfolyan olarak işlev görerek epidermal dönüşümü hızlandırabileceği teorize edilmektedir. Elin arkasında yapılan bir in-vivo testte çok açılı reflektans spektrofotometresi kullanarak, Matts ve Solenick, niasinamidin cilt yüzeyi yapısını düzeltmede topikal uygulamanın olumlu bir etkisini kanıtladılar. Bu çalışma, yaşlanmadan kaynaklanan cilt yüzeyi hasarını düzeltebilmek için %2,5 niasinamidin uzun süreli uygulamasının mümkün olduğunu göstermektedir. Bu sonuçlar, sadece taşıyıcı maddenin etkisi ile karşılaştırıldığında istatistiksel olarak anlamlıydı (p<0,05). Yukarıdakiyle uyumlu olarak, başka bir klinik denemede, plasebo ile karşılaştırılan dört hafta boyunca %3,5 niasinamid krem kullanımı, cilt pürüzlülüğünde %14,8'lik bir azalmayı gösterdi (p=0,05).

2) On sekiz Japon kadınına hiperpigmentasyon tedavisi uygulandı; yüzün bir tarafına %5 niasinamid, diğer tarafına ise sadece taşıyıcı madde uygulandı. Pigmentasyon değişimi yüksek çözünürlüklü dijital görüntüler ve subjektif değerlendirmeler kullanılarak nitel ve nicel olarak değerlendirildi. Her iki değerlendirme şeklinde de, sekiz haftalık tedavinin ardından niasinamid ile tedavi edilen tarafta taşıyıcı maddenin etkisiyle karşılaştırıldığında hiperpigmentasyonun önemli ölçüde hafiflediği bulundu (p<0,05).

*Aynı ekip tarafından rapor edilen ayrı bir çalışmada, 120 Japon kadını ile gerçekleştirilen karşılaştırmalar, %2 niasinamid içeren ve içermeyen SPF 15 krem ile ilgili taşıyıcı madde arasında yapıldı. Niasinamid tedavisinin bir sonucu olarak, dört ve altı hafta sonunda cildin açıldığı gözlendi ve bu durum niasinamid içermeyen formülden belirgin şekilde daha iyiydi.

3) *Topikal niasinamidin yaşlanma etkileri üzerine etkilerini araştıran en iyi çalışmalardan biri; Bissett et al tarafından yapılmıştır. Randomize, çift-kör, split-face, plasebo kontrollü yapılan çalışmada, UV hasarı klinik belirtilerine sahip 50 beyaz kadının yüzün yarısına günde iki kez 12 hafta boyunca %5 niasinamid uygularken diğer yarısına yalnızca taşıyıcı madde kontrolü uyguladılar. Verilerin analizi, topikal niasinamidin cilt görünümünde iyileşmelerle ilgili çeşitli etkileri ortaya koydu, bu etkiler arasında ince çizgilerin ve kırışıklıkların azalması, hiperpigmente lekelerin azalması, kızarıklık ve lekelerin azalması, cilt sararmasının azalması ve cilt elastikiyetinin iyileştirilmesi bulunmaktadır. Matts ve Solenick daha sonra Bissett ve ekip arkadaşlarının sonuçlarını %5 ve %2 niasinamid ile doğruladı. Sonuçlar ayrıca niasinamidin anti-yaşlanma etkilerinin doza bağlı olduğunu gösterdi.


Sonuç olarak, niasinamid kozmesötiklerde iyi araştırılmış ve umut vadeden bir içeriktir, cilt sağlığı ve yaşlanma karşıtı etkiler için çoklu faydalar sunar. Daha iyi anlamak için spesifik mekanizmalarının ve kozmetik formülasyonlarda kullanımının optimize edilmesi için elbette daha fazla araştırmaya ihtiyaç vardır.


Niasinamid içeren ürünlerimize göz atmak ister misiniz?


Niasinamid
Niasinamid Molekülü


KLİNİK ÇALIŞMALAR:

Burgess C. Topical vitamins. J Drugs Dermatol. 2008;7(7):2–6. [PubMed] [Google Scholar]

Niacinamide (Monograph) Altern Med Rev. 2002;7(6):525. [PubMed] [Google Scholar]

Lorenzen A, Stannek C, Lang H, et al. Characterization of a G protein-coupled receptor for nicotinic acid. Mol Pharmacol. 2001;59:349–357. [PubMed] [Google Scholar]

Wise A, Foord SM, Fraser NJ, et al. Molecular identification of high and low affinity receptors for nicotinic acid. J Biol Chem. 2003;278:9869–9874. [PubMed] [Google Scholar]

Jacobson EL, Benavente CA, Wondrak GT, Jacobson MK. NAD and PARPs in skin cancer treatment and prevention. Med Sci Monit. 2005;11:24–32. [Google Scholar]

Morrow JD, Awad JA, Oates JA, Roberts LJ., Jr Identification of skin as a major site of prostaglandin D2 release following oral administration of niacin in humans. J Invest Dermatol. 1992;98:812–815. [PubMed] [Google Scholar]

Carlson LA. Nicotinic acid: the broad spectrum lipid drug. A 50th Anniversary review. J Intern Med. 2005;258:94–114. [PubMed] [Google Scholar]

Namazi MR. Nicotinamide as a potential addition to the anti-atopic dermatitis armamentarium. Int Immunopharmacol. 2004;4:709–712. [PubMed] [Google Scholar]

Feldmann RJ, Maibach HI. Absorption of some organic compounds through the skin in man. J Invest Dermatol. 1970;54:399–404. [PubMed] [Google Scholar]

Franz TJ. Percutaneous absorption: on the relevance of in vitro data. J Invest Dermatol. 1975;64:190–195. [PubMed] [Google Scholar]

Bissett DL, Oblong JE, Saud A, et al. Topical niacinamide provides skin aging appearance benefits while enhancing barrier function. J Clin Dermatol. 2003;32S:9–18. [Google Scholar]

Bissett DL, Miyamoto K, Sun P, et al. Topical nicotinamide reduces yellowing, wrinkling, red blotchiness, and hyperpigmented spots in aging facial skin. Int J Cosmet Sci. 2004;26:231–238. [PubMed] [Google Scholar]

Bissett DL, Oblong JE, Berge CA. Niacinamide: a B vitamin that improves aging facial skin appearance. J Dermatol Surg. 2004;31(7 Pt 2):860–865. discussion 865. [PubMed] [Google Scholar]

Baumann L. Less known botanical cosmeceuticals. Dermatol Ther. 2007;20:330– [PubMed] [Google Scholar]

Wozniacka A, Sysa-Jedrzejowska A, Adamus J, Gebicki J. Topical application of NADH for the treatment of rosacea and contact dermatitis. Clin Exp Dermatol. 2003;28:61–63. [PubMed] [Google Scholar]

Shindo Y, Witt E, Han D, Epstein W, Packer L. Enzymatic and non-enzymatic antioxidants in epidermis and dermis of human skin. J Invest Dermatol. 1994;102:122–124. [PubMed] [Google Scholar]

Tanno O, Ota Y, Kitamura N, Katsube T, Inoue S. Nicotinamide increases biosynthesis of ceramides as well as other stratum corneum lipids to improve the epidermal permeability. Br J Dermatol. 2000;143:524–531. [PubMed] [Google Scholar]

Ertel KD, Berge CA, Mercurio MG, Fowler TJ, Amburgey MS. New facial moisturizer technology increases exfoliation without compromising barrier function. Presented at: The 58th Annual Meeting of the American Academy of Dermatology; 2000; San Francisco.

Oblong JE, Bissett DL, Ritter JL, Kurtz KK, Schnicker MS. Effect of niacinamide on collagen synthesis and markers of keratinocyte differentiation. Presented at: The 60th Annual Meeting of the American Academy of Dermatology. 2002; New Orleans.

Gehring W. Nicotinic acid/niacinamide and the skin. J Cosmet Dermatol. 2004;3:88–93. [PubMed] [Google Scholar]

Bissett DL. Topical niacinamide and barrier enhancement. Cutis. 2002;70S:8–12. [PubMed] [Google Scholar]

Gonzalez S, Moran M, Kochevar IE. Chronic photodamage in skin of mast cell-deficient mice. Photochem Photobiol. 1999;70:248–253. [PubMed] [Google Scholar]

Vlassara H. Recent progress on the biologic and clinical significance of advanced glycolsylation end products. J Lab Clin Med. 1994;124:19–30. [PubMed] [Google Scholar]

Wolff SP, Jiang ZY, Hunt JV. Protein glycation and oxidative stress in diabetes mellitus and aging. Free Rad Biol Med. 1991;10:339–352. [PubMed] [Google Scholar]

Wu JT. Advanced glycosylation end products: a new disease marker for diabetes and aging. J Clin Lab Nal. 1993;7:252–255. [PubMed] [Google Scholar]

Dyer DG, Dunn JA, Thorpe SR, et al. Accumulation of maillard reaction products in skin collagen in diabetes and aging. J Clin Invest. 1993;91:2463–2469. [PMC free article] [PubMed] [Google Scholar]

Matts PJ, Oblong JE, Bissett DL. A review of the range of effects of niacinamide in human skin. Intl Fed Soc Cosmet Chem Mag. 2002;5:285–289. [Google Scholar]

Griffiths CE, Voorhees JJT. Topical retinoic acid for photoaging: clinical response and underlying mechanisms. Skin Pharmacol. 1993;6S:70–77. [PubMed] [Google Scholar]

Weiss JS, Ellis CN, Headington JT, Voorheess JJ. Topical tretinoin in the treatment of aging skin. J Am Acad Dermatol. 1988;19:169–175. [PubMed] [Google Scholar]

Schwartz E, Kligman LH. Topical tretinoin increases the tropoelastin and fibronectin content of photoaged hairless mouse skin. J Invest Dermatol. 1995;104:518–522. [PubMed] [Google Scholar]

Kang S, Duell EA, Fisher GJ, et al. Application of retinol to human skin in vivo induces epidermal hyperplasia and cellular retinoid binding proteins characteristic of retinoic acid but without measurable retinoic acid levels or irritation. J Invest Dermatol. 1995;105:549–556. [PubMed] [Google Scholar]

Hakozaki T, Minwalla L, Zhuang J, et al. The effect of niacinamide on reducing cutaneous pigmentation and suppression of melanosome transfer II. Br J Dermatol. 2002;305:260–268. [PubMed] [Google Scholar]

Draelos ZD. Cosmeceuticals: the first step in resurfacing. Cosmet Dermatol. 2005;18:373–375. [Google Scholar]

. Matts PJ, Solenick ND. Predicting visual perception of human skin surface texture multiple-angle reflectance. Presented at: The 59th Annual meeting of the American Academy of Dermatology: 2001; Washington.

Hakozaki T, Minwalla L, Zhuang J, et al. The effect of nicotinamide on reducing cutaneous pigmentation and suppression of melanosome transfer I. Br J Dermatol. 2002;147:20–31. [PubMed] [Google Scholar]

Shoechnick N. Topical niacinamide improves skin texture. Poster 0465 presented at: The 20th World Congress of Dermatology; July 1–5, 2002; Paris, France.

Jacobson EL, Kim H, Kim M, et al. A topical lipophilic niacin derivative increases NAD, epidermal differentiation and barrier function in photodamaged skin. Exp Dermatol. 2007;16:490–499. [PubMed] [Google Scholar]

Wondrak GT, Jacobson MK, Jacobson EL. Endogenous UVA-photosensitizers: mediators of skin photodamage and novel targets for skin photoprotection. Photochem Photobiol Sci. 2006;5:215–237. [PubMed] [Google Scholar]
83 görüntüleme0 yorum

Son Yazılar

Hepsini Gör

Comments


bottom of page